Klubmesterskabsregler

FAK medlemskab

Regler for Klubmesterskab 2018


Mesterskabet udskrives og gennemføres efter følgende regler:


  • Der holdes følgende klubmesterskaber: Rideskolemesterskab der er åbnet for alle rideskolelever, samt privatryttere under 11 år. Desuden holdes der mesterskab for ponyer og mesterskab for heste. Der kåres en vinder for hver pony kategori, dog ikke i rideskolemesterskabet hvor der kun kåres en vinder, selv om der deltager flere ponykategorier. Der skal min. være to ekvipager tilmeldt til et mesterskab for at det gennemføres.


  • Oplæser og hjælper er tilladt i rideskolemesterskaberne. Rytter skal selv sørge for at have en hjælper med.


  • For klubmesterskaberne i dressur gælder det, at den i LB klasserne opnående procent ganges med 1,02, i LA klasserne ganges den opnåede procent med 1,04 og i MB med 1,06. Vinderen er den, som herefter har opnået den højeste procent på tværs af klasserne.


  • For klubmesterskaberne i springning gælder, at den FAK-ekvipage, der gennemfører med færrest fejl og hurtigst tid på tværs af klasserne kåres som klubmester. Såfremt man starter flere klasser skal det ved tilmeldingen anføres, hvilken runde man ønsker skal være gældende i mesterskabet.


  • Klubmesterskabet skal rides i en klasse, som ekvipagen er startberettiget i henhold til DRFs Outregler. I springning beregnes højden til den tilsvarende klasse/kategori


  • Mesterskaberne er åbne for alle FAK-ekvipager, som i 2018 har startet for FAK, hvor dette har været muligt (dog er evt. holddeltagelse undtaget herfra).


  • Den samme ekvipage må for hver disciplin kun starte i et af mesterskaberne. Bådeheste og ponyer må startes to gange i det samme mesterskab med forskelligeryttere. Den samme rytter må starte op til to gange i det samme mesterskab påforskellige heste/ponyer. For ponyrytterne gælder det, at der må startes to gange pr. ponykategori i det samme mesterskab.